Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Porozumienie w sprawie odstąpienia od umowy z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (Raport: 50/2005) 1 / 7 / 2005

Temat: Porozumienie w sprawie odstąpienia od umowy z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 5 RO – wypowiedzenie lub rozwiązanie znaczącej umowy

Treść: Zarząd COMP SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał drugostronnie podpisane porozumienie w sprawie odstąpienia od umowy ZP/CZD/05/04 w sprawie realizacji kontraktu na wykonanie systemu informatycznego wraz z dostawą oprogramowania aplikacyjnego w Instytucie Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Całkowita wartość umowy netto wynosiła 5 407 690 złotych. W drodze porozumienia strony ustaliły, że odstąpienie nastąpiło po wykonaniu 66,16 % umowy, zarówno w sensie merytorycznym jak i finansowym. Odstąpienie od umowy nastąpiło za zgodną wolą obu stron, bez wzajemnych roszczeń odszkodowawczych i karnych. W ramach porozumienia Instytut Szpital – Centrum Zdrowia Dziecka odstąpił od zwrotu świadczenia rzeczowego w zamian za zapłatę jego równoważności.

Przyczyną zawarcia porozumienia jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny – Odwoławczy z dnia 22. marca 2005r. w sprawie sygn. akt V Ca 2656/04 w wyniku którego zostały unieważnione czynności Zamawiającego (CZD) w zakresie oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.

W tej sytuacji Zamawiający (CZD) nie widział możliwości kontynuowania umowy zawartej z COMP SA.

Wartość umowy w tys. zł: 5 407,69