Zarejestrowanie połączenia Comp S.A. i Novitus S.A. (Raport: 31/2011) 30 / 11 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie rejestracji połączenia Spółek Comp S.A. i Novitus S.A.

Łączące się podmioty:

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie.

Comp S.A. jest liderem bezpieczeństwa IT, w tym bezpieczeństwa specjalnego, podpisu elektronicznego, rozwiązań z zakresu autoryzacji i uwierzytelniania oraz jednym z największych dostawców usług serwisowych, utrzymania infrastruktury i szkoleń informatycznych w Polsce.

Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu.

Novitus SA jest wiodącym producentem i dostawcą elektroniczno-informatycznych, zintegrowanych rozwiązań systemowych wspomagających pracę handlu, usług, logistyki i przemysłu. Od lat firma jest liderem na krajowym rynku urządzeń fiskalnych.

Połączenie zostało zrealizowane zgodnie z 492 § 1 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych – połączenie przez przejęcie, co oznacza przeniesienie całego majątku Novitus S.A. na Comp S.A. w zamian za akcje emisji serii L Comp S.A., przeznaczone dla dotychczasowych akcjonariuszy Novitus S.A.

Jednocześnie Zarząd Comp S.A. podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11 869 747,50 zł do kwoty 14 795 470 zł w związku z emisją akcji serii L Spółki. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5 918 188 akcji, w tym:

– 47 500 Akcji Serii A,

– 1 260 000 Akcji Serii B,

– 150 527 Akcji Serii C,

– 210 870 Akcji Serii E,

– 91 388 Akcji Serii G,

– 555 000 Akcji Serii H,

– 445 000 Akcji Serii I,

– 607 497 Akcji Serii J,

– 1 380 117 Akcji Serii K,

– 1 170 289 Akcji Serii L.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii L, ogólna liczba głosów we wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 5 918 188.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close