Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zarejestrowanie połączenia Comp S.A. i Novitus S.A. (Raport: 31/2011) 30 / 11 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie rejestracji połączenia Spółek Comp S.A. i Novitus S.A.

Łączące się podmioty:

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie.

Comp S.A. jest liderem bezpieczeństwa IT, w tym bezpieczeństwa specjalnego, podpisu elektronicznego, rozwiązań z zakresu autoryzacji i uwierzytelniania oraz jednym z największych dostawców usług serwisowych, utrzymania infrastruktury i szkoleń informatycznych w Polsce.

Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu.

Novitus SA jest wiodącym producentem i dostawcą elektroniczno-informatycznych, zintegrowanych rozwiązań systemowych wspomagających pracę handlu, usług, logistyki i przemysłu. Od lat firma jest liderem na krajowym rynku urządzeń fiskalnych.

Połączenie zostało zrealizowane zgodnie z 492 § 1 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych – połączenie przez przejęcie, co oznacza przeniesienie całego majątku Novitus S.A. na Comp S.A. w zamian za akcje emisji serii L Comp S.A., przeznaczone dla dotychczasowych akcjonariuszy Novitus S.A.

Jednocześnie Zarząd Comp S.A. podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11 869 747,50 zł do kwoty 14 795 470 zł w związku z emisją akcji serii L Spółki. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5 918 188 akcji, w tym:

– 47 500 Akcji Serii A,

– 1 260 000 Akcji Serii B,

– 150 527 Akcji Serii C,

– 210 870 Akcji Serii E,

– 91 388 Akcji Serii G,

– 555 000 Akcji Serii H,

– 445 000 Akcji Serii I,

– 607 497 Akcji Serii J,

– 1 380 117 Akcji Serii K,

– 1 170 289 Akcji Serii L.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii L, ogólna liczba głosów we wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 5 918 188.