Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji (Raport: 30/2014) 23 / 7 / 2014

Temat: Zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd spółki COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu
bieżącego Spółki nr 24/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. oraz nr 29/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. informuje, iż podjął
decyzję o zwiększeniu wielkości limitu pierwszej emisji obligacji w ramach programu, o którym mowa w raporcie
bieżącym nr 29/2014 z dnia 11 lipca 2014 r., o 6.000.000,00 (sześć milionów) złotych, tj. do kwoty 36.000.000,00
(trzydzieści sześć milionów) złotych.