Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Częściowy wykup obligacji serii I/2017 (Raport 29/2019) 29 / 7 / 2019

Temat: Częściowy wykup obligacji serii I/2017
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), informuje że w dniu 29 lipca 2019 roku Spółka
dokonała częściowego wykupu obligacji na okaziciela serii oznaczonej jako I/2017, kod ISIN PLCMP 0000066
wyemitowanych w łącznej liczbie 36.000 (trzydziestu sześciu) tysięcy sztuk (dalej: „Obligacje”). Wykup nastąpił
poprzez zapłatę raty wykupu w kwocie 350,00 (trzystu pięćdziesięciu) złotych na każdą Obligację tj. zapłatę łącznej
kwoty 12.600.000,00 (dwanaście milionów sześćset tysięcy) złotych. Zmianie uległa wartość nominalna każdej z
Obligacji, która przed wykupem wynosiła 750,00 (siedemset pięćdziesiąt) złotych a obecnie wynosi 400,00
(czterysta) złotych. Obowiązkowy wcześniejszy wykup nastąpił zgodnie z paragrafem 10 Warunków Emisji Obligacji
i w terminie w nich wskazanym oraz zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.