Zarejestrowanie połączenia Comp S.A. oraz Hallandale sp. z o.o. (Raport 11/2018) 12 / 3 / 2018

Temat: Zarejestrowanie połączenia Comp S.A. oraz Hallandale sp. z o.o.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 9 marca 2018 r. Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał
wpisu połączenia spółek Comp S.A oraz Hallandale sp. z o.o. (dzień połączenia).
Comp S.A. jest spółką technologiczną specjalizującą się w rozwiązaniach systemowych, bezpieczeństwie IT,
bezpieczeństwie sieciowym oraz rozwiązaniach dedykowanych dla rynku handlu i usług. Comp S.A. jest jednym z
największych integratorów rozwiązań informatycznych na polskim rynku, łączącym produkty własne z
rozwiązaniami oferowanymi przez innych producentów sprzętu i oprogramowania. Przedmiotem działalności
Hallandale sp. z o.o. była działalność w zakresie dystrybucji rozwiązań informatycznych klasy SIEM w zakresie
bezpieczeństwa korporacyjnego.
Połączenie zostało zrealizowane zgodnie z przepisem art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. jako
połączenie przez przejecie, co oznacza przeniesienie całego majątku Hallandale sp. z o.o. na Comp S.A.
Z uwagi na to, iż Spółka (jako spółka przejmująca) posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym Hallandale
sp. z o.o. połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i w trybie
uproszczonym, zgodnie z przepisami art. 514 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto Spółka w
związku z połączeniem nie przyznała szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też
innych osób uczestniczących w połączeniu.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close