Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Podjęcie przez Zarząd Comp S.A. uchwały w przedmiocie przeprowadzenia emisji obligacji Spółki (Raport: 24/2014) 30 / 6 / 2014

Temat: Podjęcie przez Zarząd Comp S.A. uchwały w przedmiocie przeprowadzenia emisji obligacji Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Comp S.A. z siedziba w Warszawie (dalej „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w
dniu dzisiejszym tj. dn. 30 czerwca 2014 r. podjął uchwałę o przeprowadzeniu Pierwszej Emisji obligacji o
wartości nominalnej 30 mln zł w ramach programu ograniczonego do 50 mln zł, która może być przeprowadzona
w jednej lub dwóch seriach, tj. jednej amortyzowanej w wysokości 1/3 kwoty emisji w 2 roku od dnia emisji (dla
Obligacji 3-letnich), lub:
• 10 mln zł z terminem zapadalności 2 lata,
• 20 mln zł z terminem zapadalności 3 lata,
zależnie od ustaleń z podmiotem oferującym.
Zarząd Spółki zawarł w dniu 30 czerwca 2014 r. z mBANK S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na oferowanie
przez mBANK S.A. obligacji Spółki.
O szczegółowych warunkach emisji Spółka poinformuje odrębnymi raportami.