Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport: 17/2013) 20 / 5 / 2013

Temat: Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, ze otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej Spółki, która dokonała w dniu 20 maja 2013
r. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Comp S.A. tj. Deloitte Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (daw. Deloitte Audyt sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II
19, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym
73 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.
Z Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ma zostać zawarta umowa o wykonanie
przeglądu półrocznego i badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego Comp S.A. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy zaczynający się w
dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r.
Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w podobnym
zakresie, tj. Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dokonywał przeglądu półrocznego oraz
badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego Comp S.A. i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za lata obrotowe 2010, 2011 i 2012. Ponadto Deloitte Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. prowadził na rzecz Comp S.A. prace
poświadczające informacje finansowe pro-forma zawarte w memorandum informacyjnym, w związku z
przeprowadzonym połączeniem przez przejęcie spółki Novitus S.A. i emisja akcji serii L.
Rada Nadzorcza dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych postępowała zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta na okres 1 (jednego) roku.