Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport: 17/2013) 20 / 5 / 2013

Temat: Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, ze otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej Spółki, która dokonała w dniu 20 maja 2013
r. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Comp S.A. tj. Deloitte Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (daw. Deloitte Audyt sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II
19, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym
73 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.
Z Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ma zostać zawarta umowa o wykonanie
przeglądu półrocznego i badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego Comp S.A. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy zaczynający się w
dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r.
Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w podobnym
zakresie, tj. Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dokonywał przeglądu półrocznego oraz
badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego Comp S.A. i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za lata obrotowe 2010, 2011 i 2012. Ponadto Deloitte Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. prowadził na rzecz Comp S.A. prace
poświadczające informacje finansowe pro-forma zawarte w memorandum informacyjnym, w związku z
przeprowadzonym połączeniem przez przejęcie spółki Novitus S.A. i emisja akcji serii L.
Rada Nadzorcza dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych postępowała zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta na okres 1 (jednego) roku.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close