Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. (Raport 18/2016) 30 / 6 / 2016

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 roku odbyło się WZA Spółki, na którym poniżej
wymienieni akcjonariusze posiadali więcej niż 5% głosów:
Jacek Papaj – 817 811 głosów, co stanowiło 39,44 % głosów na WZA oraz stanowi 13,82% ogólnej liczby głosów;
Government of Norway – 174 595 000 głosów, co stanowiło 8,42% głosów na WZA oraz stanowi 2,95% ogólnej
liczby głosów;
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZWBK – 240 000 głosów, co stanowiło 11,57% głosów na WZA oraz
stanowi 4,06% ogólnej liczby głosów;
METLIFE OFE – 800 000 głosów, co stanowiło 38,58% głosów na WZA oraz stanowi 13,52% ogólnej liczby
głosów.