Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie powyżej 15% (Raport 31/2019) 23 / 9 / 2019

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie powyżej 15%
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację od
akcjonariusza MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:
”Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr
184 poz. 1539 z późn. zmianami) Metlife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. występujące w imieniu
Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej „Metlife OFE”) informuje, iż w dniu 13 września 2019 r. Metlife
OFE w wyniku kupna akcji COMP S.A. (dalej „Spółka”) zwiększył swój stan posiadania akcji w Spółce powyżej 15
% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zestawienie ilości akcji i głosów przed zawarciem ww. transakcji oraz po jej zawarciu przedstawia tabela.
Liczba posiadanych akcji przed zawarciem transakcji: 877 807
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed zawarciem transakcji: 14,8324
Liczba posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zawarciem transakcji: 877 807
Procentowy udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zawarciem transakcji: 14,8324
Liczba posiadanych akcji po zawarciu transakcji: 945 429
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po zawarciu transakcji: 15,9750
Liczba posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zawarciu transakcji: 945 429
Procentowy udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zawarciu transakcji: 15,9750
W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź szczegółowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 22 523 56 24,
bądź mailowy middleofficepoland@metlife.pl”
Oryginał zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close