Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Decyzja GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii J i K Spółki (Raport: 59/2007) 17 / 12 / 2007

Temat: Decyzja GPW w Warszawie SA w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii J i K Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP Safe Support SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość o podjęciu w dniu 14 grudnia 2007 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J i K Spółki COMP Safe Support SA (dawniej COMP SA). Zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy na podstawie Par. 19 ust. 1 i 2 do obrotu na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki COMP Safe Support SA:

1) 607 497 akcji serii J;

2) 1 380 117 akcji serii K

Na podstawie Par. 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy postanowił:

1) wprowadzić z dniem 17 grudnia 2007 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii J;

2) wprowadzić z dniem 21 grudnia 2007 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii K.

Obie serie akcji będą oznaczone kodem giełdowym PLCMP0000017.

Jednocześnie w związku z podjęciem ww. Uchwały przez Zarząd GPW w Warszawie SA wchodzą w życie uchwały KDPW w sprawie rejestracji akcji serii J i K Spółki (Raport bieżący 57/2007 z dnia 13 grudnia 2007 roku).

Zarząd COMP Safe Support SA w związku z zapisami punktu 5.2.1 Prospektu Emisyjnego akcji serii J i K podaje do wiadomości wyżej wymienione daty pierwszych notowań akcji serii J i K zgodnie z uchwałą GPW w Warszawie SA.