Wykonywanie umowy znaczącej (Raport 24/2019) 27 / 6 / 2019

Temat: Wykonywanie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r., w którym mowa o zbyciu akcji PayTel
S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „PayTel”), Comp S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27
czerwca 2019 r., zbyła na rzecz podmiotu z grupy kapitałowej SIBS – SGPS S.A. z siedzibą w Lizbonie 11.577 akcji
PayTel, na skutek czego – biorąc pod uwagę dokonane podwyższenia kapitału zakładowego PayTel – udział
Spółki w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PayTel, spadł poniżej poziomu
30%. Przedmiotowe akcje zostały zbyte po cenie 1,00 złoty za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę 11.577,00 złotych.
Ponadto Spółka wskazuje, że zgodnie z przywołanym raportem bieżącym należy oczekiwać, że w przypadku
osiągniecia zakładanych wyników przez PayTel największy wpływ na cenę akcji PayTel pozostających w
posiadaniu Spółki będą miały wyniki 2020 r.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close