Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez PROKOM Software SA (Raport: 13/2005) 3 / 2 / 2005

Temat: Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez PROKOM Software SA

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 21 RO – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd COMP SA informuje, że 2 lutego 2005 roku otrzymał zawiadomienie o nabyciu przez Prokom Software SA z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Podolskiej 21 znacznego pakietu akcji Spółki. Zawiadomienie dotyczy realizacji transakcji nabycia akcji przydzielonych Prokom Software SA w procesie emisji akcji serii H na rynku pierwotnym. W wyniku tej transakcji Prokom Software SA posiada 555.000 akcji COMP SA, co stanowi 23,97 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 23,97 % głosów na Walnym Zgromadzeniu . Przed opisywaną transakcją firma Prokom Software SA nie posiadała akcji Spółki.

 

Jednocześnie na podstawie art. 147 ust. 5 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd COMP SA informuje, że treść otrzymanego od Prokom Software SA zawiadomienia zawiera deklarację zamiaru nabycia w sposób bezpośredni lub pośredni w ciągu najbliższych 12 miesięcy kolejnych akcji Spółki w celu zwiększenia udziału w Spółce do poziomu przekraczającego 40% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nabywanie akcji będzie dokonywane w celu przejęcia przez Prokom Software SA roli inwestora strategicznego COMP SA zgodnie z umową zawartą między COMP SA i Prokom Software SA 23 grudnia 2004 roku.