Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku (Raport 27/2019) 28 / 6 / 2019

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 roku odbyło się WZ Spółki, na którym poniżej wymienieni
akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:
Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny – 800.000 głosów, co stanowiło 27,12% głosów na WZ oraz stanowi 13,52%
ogólnej liczby głosów;
Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 548.000 głosów, co stanowiło 18,58% głosów na WZ
oraz stanowi 9,26% ogólnej liczby głosów;
Government of Norway – 287.817 głosów, co stanowiło 9,76% głosów na WZ oraz stanowi 4,86% ogólnej liczby
głosów;
Jacek Papaj – 485.353 głosów, co stanowiło 16,45% głosów na WZ oraz stanowi 8,20% ogólnej liczby głosów;
CE Management Group sp. z o.o. – 192.917 głosów, co stanowiło 6,54% głosów na WZ oraz stanowi 3,26%
ogólnej liczby głosów.