Informacja o ustanowieniu zastawu na zabezpieczenie Obligacji serii I/2015 (Raport 34/2017) 10 / 8 / 2017

Temat: Informacja o ustanowieniu zastawu na zabezpieczenie Obligacji serii I/2015
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Comp”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr:
24/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., 27/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., nr 28/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. oraz 29/2017 z
dnia 28 lipca 2017 roku, niniejszym informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 roku powziął informację o wpisaniu w
dniu 8 sierpnia 2017 roku do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział
Gospodarczy – Rejestr Zastawów zastawu rejestrowego na 5.165.290 akcjach zwykłych, na okaziciela w kapitale
zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. Najwyższa suma zabezpieczenia dla zastawu
wynosi 75.000.000 PLN. Powyższe oznacza, że zostało skutecznie ustanowione zabezpieczenie obligacji serii
I/2015. O zawarciu umowy zastawniczej oraz jej szczegółowych warunkach Comp informował w raporcie bieżącym
nr 28/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close