Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dn. 30 czerwca 2015 r. (Raport: 17/2015) 30 / 6 / 2015

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dn. 30 czerwca 2015
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd COMP S.A. informuje, ze w dniu 30 czerwca 2015r odbyło się WZA Spółki na którym poniżej wymienieni
akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:
Jacek Papaj – 817.811 głosów, co stanowiło 28,98% głosów na WZA oraz stanowi 13,82 % ogólnej liczby głosów;
Government of Norway – 170.801 głosów co stanowiło 6,05% głosów na WZA oraz stanowi 2,88% ogólnej liczby
głosów;
ING Otwarty Fundusz Emerytalny – 500.000 głosów co stanowiło 17,72% głosów na WZA oraz stanowi 8,45 %
ogólnej liczby głosów;
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK – 330.000 głosów co stanowiło 11,69% głosów na WZA oraz
stanowi 9,79% ogólnej liczby głosów;
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny – 800.000 głosów co stanowiło 28,35% głosów na WZA oraz stanowi 14,83%
ogólnej liczby głosów.