Kontakt

Comp S.A.
Centrala

ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa
Tel: +48 22 570 38 00
Fax: +48 22 662 63 71
e-mail: info@comp.com.pl

REGON: 012499190
NIP: 522-00-01-694

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Kapitał Zakładowy i Kapitał Wpłacony: 14 795 470 zł Numer KRS: 0000037706 

Wyświetl na mapie

Relacje inwestorskie:
Jarosław Chyła
Tel: +48 22 570 38 00
e-mail: kontakt.ri@comp.com.pl

Kontakt dla mediów:
Tel: +48 22 570 38 00
e-mail: marketing@comp.com.pl

Dane osobowe: 
Inspektor Ochrony Danych
Mikołaj Franas
e-mail: iod@comp.com.pl

comp comp

Comp S.A.
CSS

  ul. Działkowa 115A
02-234 Warszawa
Tel: +48 22 465 07 00 – sekretariat
Tel: +48 22 465 09 99 – zgłoszenia serwisowe
Fax: +48 22 465 07 12
e-mail: serwis@css.pl
www.css.pl

Zgłoszenia serwisowe

Comp S.A.
Oddział Nowy Sącz NOVITUS

  ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz
Tel: +48 18 444 07 20
Fax: +48 18 444 07 90
e-mail: info@novitus.pl
www.novitus.pl

Comp S.A.
PRS Oddział Zachód

  ul. Wierzbięcice 44a,
lokal 43B, IV piętro
61-568 Poznań
Tel: +48 508 047 472
e-mail: zachod@comp.com.pl

Prawa osób, których dane będą przetwarzane na potrzeby kontaktu, zostały opisane w  Polityce Prywatności.