Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA spółki w dniu 22 kwietnia 2011 roku (Raport: 13/2011) 27 / 4 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, ma którym poniżej wymienieni Akcjonariusze posiadali więcej niż 5% głosów:

Od rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do zakończenia głosowania nad uchwałą numer 1 (treści uchwał Spółka przekazała raportem bieżącym 12/2011 z dnia 22.04.2011) na NWZA reprezentowani byli akcjonariusze posiadający łącznie 1 864 872 głosy, co stanowiło 39,28% ogólnej liczby głosów z wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji. Od rozpoczęcia NWZA do momentu zakończenia głosowania nad uchwałą numer 1 następujący akcjonariusze posiadali ponad 5% głosów na NWZA:

AEGON OFE – 145 000 głosów, co stanowiło 7,78% głosów na NWZA, oraz 3,05% ogólnej liczby głosów;

Aviva Investors Poland S.A. – 306 988 głosów, co stanowiło 16,46% głosów na NWZA, oraz 6,47% ogólnej liczby głosów, w tym Aviva Investors SFIO Subfundusz Akcyjny – 119 841 głosów, co stanowiło 6,43% głosów na NWZA, oraz 2,52% ogólnej liczby głosów;

Aviva OFE Aviva BZ WBK – 242 925 głosów, co stanowiło 13,03% głosów na NWZA, oraz 5,12% ogólnej liczby głosów;

Jacek Papaj – 817 811 głosów, co stanowiło 43,85% głosów na NWZA, oraz 17,22% ogólnej liczby głosów;

Wspólnie subfundusze funduszu Pioneer FIO (Pioneer FIO Subf. Pioneer Akcji Polskich, Pioneer FIO Subf. Pioneer Małych i Średnich Spółek, Pioneer FIO Subf. Pioneer Stabilnego Wzrostu, Pioneer FIO Subf. Pioneer Zrównoważony) – 237 394 głosy na NWZA, co stanowiło 12,73% głosów na NWZA, oraz 5,00% ogólnej liczby głosów, w tym Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich – 100 000 głosów, co stanowiło 5,36% głosów na NWZA, oraz 2,11% ogólnej liczby głosów;

Andrzej Wąsowski – 93 500 głosów, co stanowiło 5,01% głosów na NWZA, oraz 1,97% ogólnej liczby głosów.

Od momentu rozpoczęcia głosowania nad uchwałą numer 2 (treści uchwał Spółka przekazała raportem bieżącym 12/2011 z dnia 22.04.2011) na NWZA reprezentowani byli akcjonariusze posiadający łącznie 2 364 872 głosy, co stanowiło 49,81% ogólnej liczby głosów z wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji. Od tego momentu do zakończenia NWZA następujący akcjonariusze posiadali ponad 5% głosów na NWZA:

AEGON OFE – 145 000 głosów, co stanowiło 6,13% głosów na NWZA, oraz 3,05% ogólnej liczby głosów;

Amplico OFE – 500 000 głosów, co stanowiło 21,14% głosów na NWZA, oraz 10,53% ogólnej liczby głosów;

Aviva Investors Poland S.A. – 306 988 głosów, co stanowiło 12,98% głosów na NWZA, oraz 6,47% ogólnej liczby głosów, w tym Aviva Investors SFIO Subfundusz Akcyjny – 119 841 głosów, co stanowiło 5,07% głosów na NWZA, oraz 2,52% ogólnej liczby głosów;

Aviva OFE Aviva BZ WBK – 242 925 głosów, co stanowiło 10,27% głosów na NWZA, oraz 5,12% ogólnej liczby głosów;

Jacek Papaj – 817 811 głosów, co stanowiło 34,58% głosów na NWZA, oraz 17,22% ogólnej liczby głosów;

Wspólnie subfundusze funduszu Pioneer FIO (Pioneer FIO Subf. Pioneer Akcji Polskich, Pioneer FIO Subf. Pioneer Małych i Średnich Spółek, Pioneer FIO Subf. Pioneer Stabilnego Wzrostu, Pioneer FIO Subf. Pioneer Zrównoważony) – 237 394 głosy na NWZA, co stanowiło 10,04% głosów na NWZA, oraz 5,00% ogólnej liczby głosów.