Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji na okaziciela serii I/2015 Comp S.A. (Raport: 27/2015) 14 / 10 / 2015

Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji na okaziciela serii I/2015 Comp S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął informację o podjęciu następujących
uchwał:
– przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW S.A.”) Uchwały nr 1042/2015 z dnia
14 października 2015 roku, na mocy której Zarząd GPW S.A. postanowił wyznaczyć dzień 15 października 2015 r.
jako pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji
na okaziciela serii I/2015 wyemitowanych przez Comp S.A., o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł
(pięćdziesiąt milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLCMP0000058”. Zarząd GPW S.A. postanowił
notować obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CMP0620”;
– przez Zarząd BondSpot S.A. Uchwały Nr 199/15 z dnia 13 października 2015 r., na mocy której Zarząd BondSpot
S.A. postanowił wyznaczyć dzień 15 października 2015 r. jako pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie
obrotu na Catalyst organizowanym przez BondSpot S.A. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii
I/2015 wyemitowanych przez Comp S.A., o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów
złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLCMP0000058”.