Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora Emitenta (Raport: 9/2014) 23 / 5 / 2014

Temat: Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w związku z par. 89 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym (tj. 23 maja 2014 roku) Spółka zawarła umowę o pełnienie funkcji animatora emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z wyżej wymienioną umową świadczenie usług animatora emitenta przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie rozpocznie się od dnia 27 maja 2014 roku. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.