Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o przekroczeniu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (Raport 5/2023) 25 / 4 / 2023

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie _adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa_, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 („Towarzystwo”), działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”) tj.: VALUE FIZ z wydzielonym subfundusze 1; ARROW FIZ; BETA ETF WIGtech Portfelowy FIZ; BETA ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ; zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce powyżej progu 10% posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo łącznie.

Pełna treść otrzymanego przez spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.