Uzupełnienie raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego (Raport 19/2019) 8 / 5 / 2019

Temat: Uzupełnienie raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w raporcie rocznym za rok 2018, o którym mowa w § 70 Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie”) oraz
skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2018, o którym mowa w § 71 Rozporządzenia, które Comp S.A.
opublikował raportami nr 15/2019 oraz 16/2019 w dniu 12 kwietnia 2019 r. oraz po korekcie w dniu 26 kwietnia
2019 r., na skutek omyłki nie zawarto oświadczeń, o których mowa w § 70 ust. 1 pkt 7) i 14) oraz odpowiednio w §
71 ust. 1 pkt 7) i 12) Rozporządzenia.
Mając powyższe na uwadze, Comp S.A. w kolejnym raporcie przekaże uzupełnione o przedmiotowe oświadczenia:
raport roczny za rok 2018 oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2018.
Wszystkie dane zawarte w sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz
sprawozdaniach firmy audytorskiej z badania przedmiotowych sprawozdań, które zostały opublikowane w dniu 26
kwietnia 2019 r. nie ulegają zmianie.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close