Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Dopuszczenie możliwości dalszej sprzedaży akcji posiadanych w Zakładach Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. z siedziba w Zabrzu (Raport: 46/2014) 28 / 11 / 2014

Temat: Dopuszczenie możliwości dalszej sprzedaży akcji posiadanych w Zakładach Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.z siedzibą w Zabrzu
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym postanowił
dopuścić możliwość dalszej sprzedaży akcji Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. z siedzibą w Zabrzu.
Jednocześnie Zarząd Comp S.A. planuje utrzymać zaangażowanie Comp S.A. powyżej 66% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu ZUK Elzab S.A.