Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Sprzedaż akcji przez Prezesa Zarządu (Raport: 27/2006) 14 / 8 / 2006

Temat: Sprzedaż akcji przez Prezesa Spółki

Podstawa prawna: Art.160 ust. 4  Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący 27/2006

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o sprzedaży akcji przez Prezesa Zarządu Spółki, Jacka Papaja. Zgodnie z przekazaną Spółce informacją w dniu 11 sierpnia 2006 roku zostały zrealizowane przez Jacka Papaja 2 transakcje pakietowe sprzedaży łącznie 50 000 akcji Spółki.

Przed realizacją transakcji Jacek Papaj posiadał 1 303 842 akcje COMP SA, co stanowiło 47,24% udział w kapitale oraz analogiczny udział w głosach na WZA Spółki.

W wyniku realizacji dwóch transakcji pakietowych zrealizowanych w Warszawie Jacek Papaj sprzedał 50 000 akcji Spółki, co stanowi 1,81% ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 1,81% udział w głosach na WZA Spółki. Akcje zostały sprzedane po cenie jednostkowej 79 złotych za jedną akcję.

Po przeprowadzeniu tych transakcji Jacek Papaj posiada 1 253 842 akcje COMP SA, co stanowi 45,42% ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 45,42% udział w głosach na WZA Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z zapisami Art. 69 ust. 2 punkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymał informację o tym, że Pan Jacek Papaj w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.