Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnej oraz osoby blisko związanej z taką osobą (Raport: 35/2014) 16 / 9 / 2014

Temat: Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnej oraz osoby blisko związanej z taką osobą
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Comp Spółka Akcyjna (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie
art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od członka zarządu, w którym informuje on o fakcie
zawarcia i wykonania, w dniu 15 września 2014 r. w Warszawie umowy darowizny pomiędzy osobą wchodzącą w
skład organu zarządzającego Emitenta, a osobą blisko związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi. Przedmiotem transakcji było nieodpłatne przeniesienie 2.000 (dwóch
tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela emitowanych przez COMP S.A. oznaczonych przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kodem ISIN PLCMP0000017 z rachunku papierów
wartościowych członka zarządu na rachunek papierów wartościowych osoby blisko związanej. Przeksięgowanie
nastąpiło poza rynkiem regulowanym na podstawie transakcji cywilnoprawnej.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close