Rozliczenie wezwania na akcje Novitus SA (Raport: 01/2006) 19 / 1 / 2006

Temat: Rozliczenie wezwania na akcje Novitus SA

Podstawa prawna: Inne regulowania

Zarząd Comp SA z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym została zrealizowana transakcja nabycia przez Comp SA 1.155.600 akcji Novitus SA.

Nabycie Akcji jest wynikiem ogłoszenia w dniu 20 grudnia 2005 r. i przeprowadzenia przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż 1.155.600 akcji Novitus SA.

Zgodnie z treścią wezwania, akcje zostały nabyte przez Spółkę za cenę jednostkową 16,4 złotych za jedną akcję, co daje sumaryczną wartość transakcji 18.951.840 złotych.

Zapisy na sprzedaż akcji były przyjmowane w dniach od 30 grudnia 2005 roku do 16 stycznia 2006 roku. Wezwanie było realizowane przez Internetowy Dom Maklerski SA. W ramach wezwania na sprzedaż akcji Novitus SA, IDM SA przyjął zapisy na 2.009.615 sztuk akcji Notitus SA o łącznej wartości 32.957.686 złotych. W wyniku zrealizowanej w dniu dzisiejszym transakcji nabycia przez Spółkę akcji Novitus SA doszło do alokacji 57,5% akcji objętych zapisami.

Rozliczenie transakcji nabycia akcji nastąpi w dniu 24 stycznia 2006 roku.

W wyniku nabycia 1.155.600 akcji Novitus SA, Spółka posiada 1.155.600 akcji Novitus SA, co daje 24,999% udział w kapitale zakładowym Novitus SA i 1.155.600 głosów na WZA Novitus SA, czyli 24,999% udział w głosach na WZA.

Przed nabyciem akcji w wyniku wezwania Spółka nie posiadała akcji Novitus SA.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółki, a zbywającymi aktywa nie istnieją według wiedzy Spółki żadne powiązania. Spółka nabyła akcje w wyniku ogłoszenia wezwania i nie są jej znane dane podmiotów, które na wezwanie odpowiedziały.

Transakcja stanowi nabycie aktywów o znacznej wartości w związku z zapisami Par. 2 ust. 1 pkt 52a RRM z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, czyli wartość nabywanych aktywów przekracza 10% wartości kapitałów własnych COMP SA.

Spółka sfinansowała transakcję ze środków własnych oraz z kredytów inwestycyjnych.

Podstawą prawną przekazania niniejszego raportu jest Par. 5 ust 1 pkt 1 RRM z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zarząd Comp SA z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym została zrealizowana transakcja nabycia przez Comp SA 1.155.600 akcji Novitus SA.

Nabycie Akcji jest wynikiem ogłoszenia w dniu 20 grudnia 2005 r. i przeprowadzenia przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż 1.155.600 akcji Novitus SA.

Zgodnie z treścią wezwania, akcje zostały nabyte przez Spółkę za cenę jednostkową 16,4 złotych za jedną akcję, co daje sumaryczną wartość transakcji 18.951.840 złotych.

Zapisy na sprzedaż akcji były przyjmowane w dniach od 30 grudnia 2005 roku do 16 stycznia 2006 roku. Wezwanie było realizowane przez Internetowy Dom Maklerski SA. W ramach wezwania na sprzedaż akcji Novitus SA, IDM SA przyjął zapisy na 2.009.615 sztuk akcji Notitus SA o łącznej wartości 32.957.686 złotych. W wyniku zrealizowanej w dniu dzisiejszym transakcji nabycia przez Spółkę akcji Novitus SA doszło do alokacji 57,5% akcji objętych zapisami.

Rozliczenie transakcji nabycia akcji nastąpi w dniu 24 stycznia 2006 roku.

W wyniku nabycia 1.155.600 akcji Novitus SA, Spółka posiada 1.155.600 akcji Novitus SA, co daje 24,999% udział w kapitale zakładowym Novitus SA i 1.155.600 głosów na WZA Novitus SA, czyli 24,999% udział w głosach na WZA.

Przed nabyciem akcji w wyniku wezwania Spółka nie posiadała akcji Novitus SA.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółki, a zbywającymi aktywa nie istnieją według wiedzy Spółki żadne powiązania. Spółka nabyła akcje w wyniku ogłoszenia wezwania i nie są jej znane dane podmiotów, które na wezwanie odpowiedziały.

Transakcja stanowi nabycie aktywów o znacznej wartości w związku z zapisami Par. 2 ust. 1 pkt 52a RRM z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, czyli wartość nabywanych aktywów przekracza 10% wartości kapitałów własnych COMP SA.

Spółka sfinansowała transakcję ze środków własnych oraz z kredytów inwestycyjnych.

Podstawą prawną przekazania niniejszego raportu jest Par. 5 ust 1 pkt 1 RRM z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close