Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rozliczenie wezwania na akcje Novitus SA (Raport: 01/2006) 19 / 1 / 2006

Temat: Rozliczenie wezwania na akcje Novitus SA

Podstawa prawna: Inne regulowania

Zarząd Comp SA z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym została zrealizowana transakcja nabycia przez Comp SA 1.155.600 akcji Novitus SA.

Nabycie Akcji jest wynikiem ogłoszenia w dniu 20 grudnia 2005 r. i przeprowadzenia przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż 1.155.600 akcji Novitus SA.

Zgodnie z treścią wezwania, akcje zostały nabyte przez Spółkę za cenę jednostkową 16,4 złotych za jedną akcję, co daje sumaryczną wartość transakcji 18.951.840 złotych.

Zapisy na sprzedaż akcji były przyjmowane w dniach od 30 grudnia 2005 roku do 16 stycznia 2006 roku. Wezwanie było realizowane przez Internetowy Dom Maklerski SA. W ramach wezwania na sprzedaż akcji Novitus SA, IDM SA przyjął zapisy na 2.009.615 sztuk akcji Notitus SA o łącznej wartości 32.957.686 złotych. W wyniku zrealizowanej w dniu dzisiejszym transakcji nabycia przez Spółkę akcji Novitus SA doszło do alokacji 57,5% akcji objętych zapisami.

Rozliczenie transakcji nabycia akcji nastąpi w dniu 24 stycznia 2006 roku.

W wyniku nabycia 1.155.600 akcji Novitus SA, Spółka posiada 1.155.600 akcji Novitus SA, co daje 24,999% udział w kapitale zakładowym Novitus SA i 1.155.600 głosów na WZA Novitus SA, czyli 24,999% udział w głosach na WZA.

Przed nabyciem akcji w wyniku wezwania Spółka nie posiadała akcji Novitus SA.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółki, a zbywającymi aktywa nie istnieją według wiedzy Spółki żadne powiązania. Spółka nabyła akcje w wyniku ogłoszenia wezwania i nie są jej znane dane podmiotów, które na wezwanie odpowiedziały.

Transakcja stanowi nabycie aktywów o znacznej wartości w związku z zapisami Par. 2 ust. 1 pkt 52a RRM z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, czyli wartość nabywanych aktywów przekracza 10% wartości kapitałów własnych COMP SA.

Spółka sfinansowała transakcję ze środków własnych oraz z kredytów inwestycyjnych.

Podstawą prawną przekazania niniejszego raportu jest Par. 5 ust 1 pkt 1 RRM z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zarząd Comp SA z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym została zrealizowana transakcja nabycia przez Comp SA 1.155.600 akcji Novitus SA.

Nabycie Akcji jest wynikiem ogłoszenia w dniu 20 grudnia 2005 r. i przeprowadzenia przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż 1.155.600 akcji Novitus SA.

Zgodnie z treścią wezwania, akcje zostały nabyte przez Spółkę za cenę jednostkową 16,4 złotych za jedną akcję, co daje sumaryczną wartość transakcji 18.951.840 złotych.

Zapisy na sprzedaż akcji były przyjmowane w dniach od 30 grudnia 2005 roku do 16 stycznia 2006 roku. Wezwanie było realizowane przez Internetowy Dom Maklerski SA. W ramach wezwania na sprzedaż akcji Novitus SA, IDM SA przyjął zapisy na 2.009.615 sztuk akcji Notitus SA o łącznej wartości 32.957.686 złotych. W wyniku zrealizowanej w dniu dzisiejszym transakcji nabycia przez Spółkę akcji Novitus SA doszło do alokacji 57,5% akcji objętych zapisami.

Rozliczenie transakcji nabycia akcji nastąpi w dniu 24 stycznia 2006 roku.

W wyniku nabycia 1.155.600 akcji Novitus SA, Spółka posiada 1.155.600 akcji Novitus SA, co daje 24,999% udział w kapitale zakładowym Novitus SA i 1.155.600 głosów na WZA Novitus SA, czyli 24,999% udział w głosach na WZA.

Przed nabyciem akcji w wyniku wezwania Spółka nie posiadała akcji Novitus SA.

Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółki, a zbywającymi aktywa nie istnieją według wiedzy Spółki żadne powiązania. Spółka nabyła akcje w wyniku ogłoszenia wezwania i nie są jej znane dane podmiotów, które na wezwanie odpowiedziały.

Transakcja stanowi nabycie aktywów o znacznej wartości w związku z zapisami Par. 2 ust. 1 pkt 52a RRM z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, czyli wartość nabywanych aktywów przekracza 10% wartości kapitałów własnych COMP SA.

Spółka sfinansowała transakcję ze środków własnych oraz z kredytów inwestycyjnych.

Podstawą prawną przekazania niniejszego raportu jest Par. 5 ust 1 pkt 1 RRM z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.