Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 29.06.2018 r. (Raport 27/2018) 29 / 6 / 2018

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku odbyło się WZ Spółki, na którym poniżej wymienieni akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:
Jacek Papaj – 603 951 głosów, co stanowiło 19,77% głosów na WZ oraz stanowi 10,20% ogólnej liczby głosów;
Government of Norway – 168 595 głosów, co stanowiło 5,52% głosów na WZ oraz stanowi 2,85% ogólnej liczby głosów.
Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny – 800 000 głosów, co stanowiło 26,18% głosów na WZ oraz stanowi 13,52% ogólnej liczby głosów.
Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 548 000 głosów, co stanowiło 17,94% głosów na WZ oraz stanowi 9,26% ogólnej liczby głosów.
Altus ASZ FIZ Altus Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych – 168 817 głosów, co stanowiło 5,53% głosów na WZ oraz stanowi 2,85% ogólnej liczby głosów.