Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 21/2014) 18 / 6 / 2014

Temat: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej do Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego
(Fundusz), Akcjonariusza Spółki informację o następującej treści:
„Niniejszym, w imieniu Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza spółki COMP S. A.
(Spółka) informuję, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku, pełnomocnik
Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Jacka Klimczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej Amplico PTE S.A. (Towarzystwo)
zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej musi spełniać
kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Jacek
Klimczak spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.
W załączeniu przekazuję Życiorys kandydata, Zgodę na kandydowanie, Oświadczenie kandydata na członka Rady
Nadzorczej oraz Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
Jednocześnie wnioskuję o niezwłoczną publikację informacji zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej i
Życiorysu Pana Jacka Klimczaka na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem
umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.
Zwracamy się natomiast o niepublikowanie pozostałych dokumentów, które zostały załączone w wiadomości, z
uwagi na zawarte w nich dane osobowe Pana Jacka Klimczaka. Prosimy o przekazanie tych dokumentów
akcjonariuszom jedynie na wyraźne ich żądanie.
W przypadku wyrażenia woli ze strony innych akcjonariuszy na osobiste zapoznanie się z kandydatem, proszę o
kontakt telefoniczny z Departamentem Inwestycji Amplico PTE S.A. (22) 523 56 43.
Zasady Nadzoru Właścicielskiego oraz kryteria niezależności zamieszczone są na stronie internetowej
Towarzystwa:
http://www.metlifeamplico.pl/poland/pl/Home/Assets/pdf/PTE_dokumenty/Zasady_prowadzenia_nadzoru_wlasci
cielskiego_w_Amplico_OFE_26_05_2008.pdf”
Życiorysy kandydata przesłany do Spółki umieszczony jest w załączniku do niniejszego raportu.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close