Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 21/2014) 18 / 6 / 2014

Temat: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej do Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego
(Fundusz), Akcjonariusza Spółki informację o następującej treści:
„Niniejszym, w imieniu Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza spółki COMP S. A.
(Spółka) informuję, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku, pełnomocnik
Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Jacka Klimczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej Amplico PTE S.A. (Towarzystwo)
zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej musi spełniać
kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Jacek
Klimczak spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.
W załączeniu przekazuję Życiorys kandydata, Zgodę na kandydowanie, Oświadczenie kandydata na członka Rady
Nadzorczej oraz Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
Jednocześnie wnioskuję o niezwłoczną publikację informacji zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej i
Życiorysu Pana Jacka Klimczaka na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem
umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.
Zwracamy się natomiast o niepublikowanie pozostałych dokumentów, które zostały załączone w wiadomości, z
uwagi na zawarte w nich dane osobowe Pana Jacka Klimczaka. Prosimy o przekazanie tych dokumentów
akcjonariuszom jedynie na wyraźne ich żądanie.
W przypadku wyrażenia woli ze strony innych akcjonariuszy na osobiste zapoznanie się z kandydatem, proszę o
kontakt telefoniczny z Departamentem Inwestycji Amplico PTE S.A. (22) 523 56 43.
Zasady Nadzoru Właścicielskiego oraz kryteria niezależności zamieszczone są na stronie internetowej
Towarzystwa:
http://www.metlifeamplico.pl/poland/pl/Home/Assets/pdf/PTE_dokumenty/Zasady_prowadzenia_nadzoru_wlasci
cielskiego_w_Amplico_OFE_26_05_2008.pdf”
Życiorysy kandydata przesłany do Spółki umieszczony jest w załączniku do niniejszego raportu.