Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Cel projektu

Zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA oraz podstawowej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa podlaskiego w celu wyeliminowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w zakresie infrastruktury szerokopasmowej oraz zapewnienie obszarom, które operatorzy uważają za nieopłacalne, możliwości wyrównania szans.
121 121

Opis projektu

Jako lider konsorcjum Comp wraz z Infinity Group Sp. z o.o. wykonaliśmy: „Dostawę i wdrożenie urządzeń warstwy aktywnej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie (SSPW WP)”.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sieć, którą przygotowaliśmy, złożona jest z węzłów szkieletowych, węzłów dystrybucyjnych/NGA, serwerowni i centrum zarządzania. Zakres wykonywanych dostaw i usług obejmował dostarczenie, instalację i uruchomienie kompletnej infrastruktury aktywnej SSPW tj. wszystkich niezbędnych urządzeń aktywnych, zasilających. Było to również wykonanie połączeń do wybudowanej infrastruktury pasywnej oraz uruchomienie w pełni funkcjonalnej sieci umożliwiającej świadczenie usług telekomunikacyjnych w tym m.in.:

  • przygotowanie założeń i projektu sieci teleinformatycznej i telekomunikacyjnej,
  • dostawa i uruchomienie urządzeń sieciowych IP/MPLS (firewall, routery, przełączniki),
  • dostawa i uruchomienie urządzeń system transmisji szkieletowej DWDM i 1/10GE,
  • dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja urządzeń i systemów do budowy dwóch serwerowni i centrum zarządzania siecią,
  • wdrożenie systemów zarządzania siecią i infrastrukturą pasywną,
  • uruchomienie systemu nadzoru sieci, urządzeń teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, integrację nadzoru systemów CCTV, SSWiN, KD, PpoŻ,
  • dostawa i uruchomienie systemów zasilnia wszystkich węzłów sieci.

Projekt w liczbach

2

serwerownie i centrum zarządzania

8

węzłów szkieletowych

173

węzły dystrybucyjne/NGA

Masz pytania dotyczące projektu? Zapraszamy do kontaktu: marketing@comp.com.pl