Roczne sprawozdanie jednostkowe 2007 (Raport: 14/2008) 19 / 5 / 2008

COMP Safe Support SA raport roczny

formularz raportu rocznego za rok 2007 (od 2007-01-01 do 2007-12-31)

Pozycje 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży 127954 75395 33879 19337
Zysk (strata) z działalności operacyjne 12836 4343 3399 1114
j
Zysk (strata) brutto 18990 3812 5028 978
Zysk (strata) netto 16600 3420 4395 877
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 945 20281 275 5201
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (145235) (42523) (38480) (10906)
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 148269 17245 39258 4423
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 3978 (4997) 1053 (1282)
Aktywa razem 363601 150074 101508 39172
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 116656 68333 32567 17836
Zobowiązania długoterminowe 21650 24129 6044 6298
Zobowiązania krótkoterminowe 95006 44204 26523 11538
Kapitał własny 246945 81741 68940 21335
Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 6901 3314 1801
Liczba akcji 4747899 2760285 4747899 2760285
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 3,50 1,24 0,93 0,32
zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 52,01 29,61 14,52 7,73
EUR)
Rozwodniona liczba akcji 4747899 2760285 4747899 2760285
Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 52,01 29,61 14,52 7,73
kcję (w zł / EUR)

Objaśnienia kolumn
1 – 2007
2 – 2006
3 – 2007
4 – 2006

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://www.gpwinfostrefa.pl/

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close