Skorygowany Skonsolidowany Rozszerzony Raport Grupy Kapitałowej Comp Safe Support za 2 kwartał 2008 roku (Raport: 23_1/2008) 22 / 10 / 2008