Skonsolidowany Rozszerzony Raport Grupy Kapitałowej Comp Safe Support za 2 kwartał 2008 roku (Raport: 23/2008) 13 / 8 / 2008

Pozycje 1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 114317 66583 32872 17301

Zysk (strata) z działalności operacyjne 1380 7845 397 2038

j

Zysk (strata) brutto 2405 6710 692 1743

Zysk (strata) netto 1529 5129 440 1333

Zysk (strata) netto przypadający akcjon 1704 3494 490 908

ariuszom jednostki dominującej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (4042) 551 (1162) 143

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 2308 (83503) 664 (21697)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (7575) 85781 (2178) 22289

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (9309) 2829 (2677) 735

Aktywa razem 366931 206992 109394 54966

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69767 63282 18526 16804

Zobowiązania długoterminowe 18298 24536 4859 6515

Zobowiązania krótkoterminowe 51469 38746 13667 10289

Kapitał własny 297164 143710 78911 38162

Kapitał własny przypadający akcjonarius 295612 142865 78499 37937

zom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 8419 3152 2236

Liczba akcji 4747899 3367782 4747899 3367782

Średnia ważona liczba akcji 4172850 3367782 4172850 3367782

Zannualizowany zysk (strata) do średnie 5,12 4,76 1,33 1,24

j ważonej liczby akcji (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (strata 4,50 3,38 1,29 0,88

) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 62,59 42,67 16,62 11,33

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 4747899 4747900 4747899 4747900

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 62,59 30,27 16,62 8,04

kcję (w zł / EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 99358 35136 28571 9130

Zysk (strata) z działalności operacyjne 1830 2722 526 707

j

Zysk (strata) brutto 1704 6944 490 1804

Zysk (strata) netto 1144 5995 329 1558

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (6349) (9660) (1826) (2510)

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 2330 (44796) 670 (11640)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (7495) 42657 (2155) 11084

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (11514) (11799) (3311) (3066)

Aktywa razem 311423 186479 92846 49519

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63371 52463 18893 13931

Zobowiązania długoterminowe 17754 23957 5293 6362

Zobowiązania krótkoterminowe 45617 28506 13600 7570

Kapitał własny 248052 134016 73953 35588

Kapitał podstawowy (akcyjny) 11870 8419 3539 2236

Liczba akcji 4747899 3367782 4747899 3367782

Średnia ważona liczba akcji 4172850 3367782 4172850 3367782

Zannualizowany zysk (strata) do średnie 2,81 2,60 0,81 0,68

j ważonej liczby akcji (w zł / EUR)

Rozwodniony zannualizowany zysk (strata 2,47 1,85 0,71 0,48

) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 52,24 39,79 15,58 10,57

EUR)

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30

2 – 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30

3 – 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30

4 – 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2008-06-30

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close