Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za 1 kwartał 2007 roku (Raport: 29/2007) 9 / 5 / 2007

Pozycje 1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 31829 20042 8148 5212

Zysk (strata) z działalności operacyjne 4206 1028 1077 267

j

Zysk (strata) brutto 3676 815 941 212

Zysk (strata) netto 2528 221 647 57

Zysk (strata) netto przypadający akcjon 1874 169 480 44

ariuszom jednostki dominującej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (10496) 3434 (2687) 893

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (18515) (32977) (4740) (8575)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 11933 20392 3055 5303

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (17078) (9151) (4372) (2380)

Aktywa razem 191041 145953 49371 37084

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81708 56100 20761 14254

Zobowiązania długoterminowe 44659 31264 11347 7944

Zobowiązania krótkoterminowe 37049 24836 9414 6310

Kapitał własny 109333 89853 27780 22830

Kapitał własny przypadający akcjonarius 94913 81051 24116 20594

zom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 6901 6901 1753 1753

Liczba akcji 2760285 2760285 2760285 2760285

Zannualizowany zysk (strata) na jedną a 5,49 2,76 0,17 0,02

kcję zwykłą (w zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 39,61 32,55 10,06 8,27

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 3394035 2760285 3394035 2760285

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 32,21 32,55 8,18 8,27

kcję (w zł / EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 16226 14293 4154 3717

Zysk (strata) z działalności operacyjne 1734 396 444 103

j

Zysk (strata) brutto 1471 149 377 39

Zysk (strata) netto 909 223 233 58

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (12779) (2515) (3271) (654)

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (727) (26166) (186) (6804)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 2041 15297 522 3978

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (11465) (13384) (2935) (3480)

Aktywa razem 133878 125135 34598 31795

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51229 46459 13239 11805

Zobowiązania długoterminowe 24107 30016 6230 7627

Zobowiązania krótkoterminowe 27122 16443 7009 4178

Kapitał własny 82649 78676 21359 19990

Kapitał podstawowy (akcyjny) 6901 6901 1783 1753

Liczba akcji 2760285 2760285 2760285 2760285

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 1,49 2,10 0,08 0,02

zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 29,94 28,50 7,74 7,24

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 3394035 2760285 3394035 2760285

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 24,35 28,50 6,29 7,24

kcję (w zł / EUR)

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

2 – 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

3 – 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

4 – 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close