Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy COMP SA – 3 kwartał 2006 (Raport: 48/2006) 9 / 11 / 2006

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 84146 58461 21482 14405

Zysk (strata) z działalności operacyjne 9034 6655 2306 1640

j

Zysk (strata) brutto 8231 7282 2101 1794

Zysk (strata) netto 6621 6256 1690 1542

Zysk (strata) netto przypadający akcjon 4658 6036 1189 1487

ariuszom jednostki dominującej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 15611 8086 3985 1992

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (38723) (13645) (9886) (3362)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 13605 27766 3473 6842

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (9507) 22207 (2427) 5472

Aktywa razem 155618 111092 39066 28364

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57725 30372 14491 7755

Zobowiązania długoterminowe 27251 2216 6841 566

Zobowiązania krótkoterminowe 30474 28156 7650 7189

Kapitał własny 97893 80720 24575 20610

Kapitał własny przypadający akcjonarius 84765 78087 21279 19937

zom jednostki dominującej

Kapitał podstawowy (akcyjny) 6901 6901 1732 1762

Liczba akcji 2760285 2315285 2760285 2315285

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 1,69 2,61 0,43 0,64

zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 35,46 34,86 8,90 8,90

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 2760285 2315285 2760285 2315285

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 35,46 34,86 8,90 8,90

kcję (w zł / EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży 46269 55662 11812 13716

Zysk (strata) z działalności operacyjne 4286 3546 1094 874

j

Zysk (strata) brutto 3311 5929 845 1461

Zysk (strata) netto 2356 3009 601 741

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 23540 (3500) 6010 (862)

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc (51763) (8096) (13215) (1995)

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 13897 34427 3548 8483

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem (14326) 22831 (3657) 5626

Aktywa razem 130182 105145 32680 26846

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48757 28722 12240 7333

Zobowiązania długoterminowe 25784 3471 6473 886

Zobowiązania krótkoterminowe 22973 25251 5767 6447

Kapitał własny 81425 76423 20440 19513

Kapitał podstawowy (akcyjny) 6901 6901 1732 1762

Liczba akcji 2760285 2760285 2760285 2760285

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,85 1,09 0,22 0,27

zł / EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 29,50 27,69 7,41 7,07

EUR)

Rozwodniona liczba akcji 2760285 2760285 2760285 2760285

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 29,50 27,69 7,41 7,07

kcję (w zł / EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

2 – 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30

3 – 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

4 – 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close