Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2015 (Raport: 9/2015) 15 / 5 / 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 136 459 126 193 32 891 30 122
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 245 14 208 3 674 3 391
Zysk (strata) brutto 12 366 12 606 2 981 3 009
Zysk (strata) netto 9 501 8 573 2 290 2 046
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8 582 7 526 2 069 1 796
Całkowity dochód 10 058 8 547 2 424 2 040
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 122) 706 (994) 169
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 354) (14 559) (808) (3 475)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 761 32 792 3 076 7 827
Przepływy pieniężne netto, razem 5 285 18 939 1 274 4 521
Średnia ważona liczba akcji 5 002 632 5 121 052 5 002 632 5 121 052
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 5 002 632 5 121 052 5 002 632 5 121 052
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 1,72 1,47 0,41 0,35
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,72 1,47 0,41 0,35
Aktywa razem 779 948 803 332 190 743 188 474
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 330 347 363 811 80 789 85 356
Zobowiązania długoterminowe 56 682 56 685 13 862 13 299
Zobowiązania krótkoterminowe 273 665 307 126 66 927 72 056
Kapitał własny 449 601 439 521 109 954 103 118
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 428 550 420 035 104 806 98 547
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 618 3 471
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,97 74,27 18,58 17,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 75,97 74,27 18,58 17,42

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close