Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2012 roku (Raport: 49/2012) 12 / 11 / 2012

Temat

Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2012 roku (Raport: 49/2012)

WYBRANE DANE FINANSOWE w 10 tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 262 355 260 243 62 542 64 395
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (13 552) 22 136 (3 231) 5 477
Zysk (strata) brutto (18 034) 29 262 (4 299) 7 241
Zysk (strata) netto (20 470) 22 924 (4 880) 5 672
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (20 802) 16 110 (4 959) 3 986
Całkowity dochód (20 630) 22 905 (4 918) 5 668
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (428) 8 054 (102) 1 993
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (26 262) (10 289) (6 261) (2 546)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 519 6 079 362 1 504
Przepływy pieniężne netto, razem (25 171) 3 844 (6 001) 951
Średnia ważona liczba akcji** 5 003 676 4 208 641 5 003 676 4 208 641
Rozwodniona liczba akcji 5 003 676 5 918 188 5 003 676 5 918 188
Zannualizowany Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,63) 8,26 (0,39) 2,04
Rozwodniony zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,63) 5,88 (0,39) 1,45
Aktywa razem 580 627 617 950 141 141 139 909
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 201 578 214 326 49 000 48 525
Zobowiązania długoterminowe 37 521 44 764 9 121 10 135
Zobowiązania krótkoterminowe 164 057 169 562 39 880 38 390
Kapitał własny 379 049 403 624 92 141 91 384
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 365 336 379 947 88 807 86 023
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 596 3 350
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 64,05 68,21 15,57 15,44
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 64,05 68,21 15,57 15,44

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close