Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2012 roku (Raport: 23/2012) 15 / 5 / 2012

Temat

Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2012 roku (Raport: 23/2012)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 86 499 53 827 20 718 13 544
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 189 4 594 1 482 1 156
Zysk (strata) brutto 4 088 7 554 979 1 901
Zysk (strata) netto 2 424 5 431 581 1 367
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 350 5 411 563 1 362
Całkowity dochód 2 431 7 299 582 1 837
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 699 1 851 886 466
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 933) (5 115) (2 379) (1 287)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 733) 3 307 (4 008) 832
Przepływy pieniężne netto, razem (22 967) 43 (5 501) 11
Średnia ważona liczba akcji* 4 402 511 4 470 939 4 402 511 4 470 939
Rozwodniona liczba akcji 4 402 511 5 987 028 4 402 511 5 987 028
Zannualizowany Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,84 5,89 1,40 1,48
Rozwodniony zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,84 4,40 1,40 1,11
Aktywa razem 577 848 617 950 138 852 139 909
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 171 777 214 326 41 277 48 525
Zobowiązania długoterminowe 43 488 44 764 10 450 10 135
Zobowiązania krótkoterminowe 128 289 169 562 30 827 38 390
Kapitał własny 406 071 403 624 97 576 91 384
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 382 318 379 947 91 868 86 023
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 555 3 350
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 68,61 68,21 16,49 15,44
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 68,61 68,21 16,49 15,44

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close