Rozszerzony skonsolidowany raport za 4 kwartał 2013 roku (Raport: 4/2014) 28 / 2 / 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Przychody netto ze sprzedaży 527 987 390 782 125 384 93 632
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 49 419 364 11 736 87
Zysk (strata) brutto 46 501 (5 543) 11 043 (1 328)
Zysk (strata) netto 32 739 (10 936) 7 775 (2 620)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 30 611 (11 763) 7 269 (2 818)
Całkowity dochód 32 938 (11 103) 7 822 (2 660)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 179 28 876 11 441 6 919
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (31 918) (24 811) (7 580) (5 945)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (27 863) (15 257) (6 617) (3 656)
Przepływy pieniężne netto, razem (11 602) (11 192) (2 755) (2 682)
Średnia ważona liczba akcji 5 149 680 5 204 064 5 149 680 5 204 064
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 5 149 680 5 204 064 5 149 680 5 204 064
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 5,94 (2,26) 1,41 (0,54)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,94 (2,26) 1,41 (0,54)
Aktywa razem 650 942 607 076 156 959 148 495
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 240 835 218 405 58 072 53 423
Zobowiązania długoterminowe 30 621 32 894 7 384 8 046
Zobowiązania krótkoterminowe 210 214 185 511 50 688 45 377
Kapitał własny 410 107 388 671 98 888 95 071
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 398 235 374 463 96 025 91 596
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 567 3 619
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 69,30 65,67 16,71 16,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 69,30 65,67 16,71 16,06

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close