Rozszerzony skonsolidowany raport za 3 kwartał 2013 roku (Raport: 34/2013) 14 / 11 / 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 368 048 262 355 87 151 62 542
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 820 (13 552) 8 719 (3 231)
Zysk (strata) brutto 35 055 (18 034) 8 301 (4 299)
Zysk (strata) netto 23 023 (20 470) 5 452 (4 880)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 21 402 (20 802) 5 068 (4 959)
Całkowity dochód 23 152 (20 630) 5 482 (4 918)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 492 (428) 6 983 (102)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 950) (26 262) (4 961) (6 261)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (26 650) 1 519 (6 310) 362
Przepływy pieniężne netto, razem (18 108) (25 171) (4 288) (6 001)
Średnia ważona liczba akcji 5 178 309 5 003 676 5 178 309 5 003 676
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 5 178 309 5 003 676 5 178 309 5 003 676
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 4,13 (4,16) 0,98 (0,99)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,13 (4,16) 0,98 (0,99)
Aktywa razem 607 952 607 076 144 191 148 495
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 207 629 218 405 49 244 53 423
Zobowiązania długoterminowe 31 645 32 894 7 505 8 046
Zobowiązania krótkoterminowe 175 984 185 511 41 739 45 377
Kapitał własny 400 323 388 671 94 947 95 071
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 388 959 374 463 92 251 91 596
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 509 3 619
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 67,64 65,67 16,04 16,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 67,64 65,67 16,04 16,06

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close