Raport kwartalny Q1 2005 (Raport: 34/2005) 4 / 5 / 2005

COMP SA raport kwartalny

 

w tys. zł w tys. EUR

1 1 1 1

kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y)

narastająco narastająco narastająco narastająco

/ 2005 / 2005 / 2005 / 2005

okres od okres od okres od okres od

2005-01-01 2005-01-01 2005-01-01 2005-01-01

do 2005-03- do 2005-03- do 2005-03- do 2005-03-

31 31 31 31

I. Przychody netto ze 15 395 11 122 3 834 2 320

sprzedaży produktów,

towarów i materiałów

II. Zysk (strata) z 2 060 1 184 513 247

działalności operacyjnej

III. Zysk (strata) brutto 1 981 4 566 493 952

IV. Zysk (strata) netto 1 476 2 614 368 545

V. Przepływy pieniężne -5 513 -4 171 -1 373 -870

netto z działalności

operacyjnej

VI. Przepływy pieniężne -81 -1 089 -20 -227

netto z działalności

inwestycyjnej

VII. Przepływy pieniężne 18 266 2 216 4 549 462

netto z działalności

finansowej

VIII. Przepływy pieniężne 12 672 -3 044 3 156 -635

netto razem

IX. Aktywa razem 78 384 67 860 19 194 14 300

X. Zobowiązania i rezerwy 25 349 36 210 6 207 7 630

na zobowiązania

XI. Zobowiązania 2 361 2 177 578 459

długoterminowe

XII. Zobowiązania 22 988 34 033 5 629 7 172

krótkoterminowe

XIII. Kapitał własny 53 035 31 650 12 987 6 669

XIV. Kapitał zakładowy 5 788 4 401 1 417 927

XV. Liczba akcji (sztuk) 2 315 285 1 760 285 2 315 285 1 760 285

XVI. Zysk (strata) na jedną 0,64 1,48 0,16 0,31

akcję zwykłą (w zł/EUR)

XVII. Wartość księgowa na 22,91 17,98 5,61 3,79

jedną akcję zwykłą (w

zł/EUR)

 

Pełny raport dostępny jest na stronie:

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close