Raport kwartalny Q1 – korekta (Raport: 34_1/2005) 9 / 5 / 2005

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 1 1 1

kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y)

narastająco narastająco narastająco narastająco

/ 2005 / 2005 / 2005 / 2005

okres od okres od okres od okres od

2005-01-01 2005-01-01 2005-01-01 2005-01-01

do 2005-03- do 2005-03- do 2005-03- do 2005-03-

31 31 31 31

I. Przychody netto ze 15 395 15 395 3 834 3 834

sprzedaży produktów, towarów

i materiałów

II. Zysk (strata) z 2 060 2 060 513 513

działalności operacyjnej

III. Zysk (strata) brutto 1 964 1 964 489 489

IV. Zysk (strata) netto 1 458 1 458 363 363

V. Przepływy pieniężne netto -5 504 -5 504 -1 371 -1 371

z działalności operacyjnej

VI. Przepływy pieniężne netto -81 -81 -20 -20

z działalności inwestycyjnej

VII. Przepływy pieniężne 18 266 18 266 4 549 4 549

netto z działalności

finansowej

VIII. Przepływy pieniężne 12 681 12 681 3 158 3 158

netto razem

IX. Aktywa razem 78 345 78 345 19 185 19 185

X. Zobowiązania i rezerwy na 25 329 25 329 6 202 6 202

zobowiązania

XI. Zobowiązania 2 315 2 315 567 567

długoterminowe

XII. Zobowiązania 23 014 23 014 5 636 5 636

krótkoterminowe

XIII. Kapitał własny 53 016 53 016 12 982 12 982

XIV. Kapitał zakładowy 5 788 5 788 1 417 1 417

XV. Liczba akcji (sztuk) 2 315 285 2 315 285 2 315 285 2 315 285

XVI. Zysk (strata) na jedną 0,63 0,63 0,16 0,16

akcję zwykłą (w zł/EUR)

XVII. Wartość księgowa na 22,9 22,9 5,61 5,61

jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

 

 

Pełny raport dostępny jest na stronie:

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close