Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Comp S.A. z nowym kontraktem 13 / 4 / 2022

Konsorcjum, którego członkiem jest Comp (CompuGroup Medical Polska jest liderem konsorcjum), zawarło umowy na budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR w ramach realizacji projektu „Pomorskie e-zdrowie”. Łączna wartość zamówienia to 110,35 mln zł brutto, z czego na Comp przypada 50,5 mln zł brutto.

Projekt „Pomorskie e-Zdrowie”, którego liderem jest Województwo Pomorskie, przewiduje rozbudowę oraz modernizację systemów informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą i koniecznymi szkoleniami.

Celem głównym projektu „Pomorskie e-Zdrowie” jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych, dla których Województwo Pomorskie jest organem tworzącym.

System informatyczny będzie zbierał dane medyczne i umożliwiał ich wymianę pomiędzy systemami informatycznymi klasy HIS (Hospital Information System) odrębnych podmiotów leczniczych, a także ich przetwarzanie i udostępnianie w postaci elektronicznej. Ponadto ma umożliwiać dwukierunkową wymianę danych z systemami klasy ERP.

Zgodnie z zapisami umowy kontrakt ma być zrealizowany w ciągu 48 miesięcy licząc od 8 kwietnia 2022 r.

e_zdrowie_umowa e_zdrowie_umowa