Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Prezes Robert Tomaszewski podsumowuje wyniki finansowe za 2021 11 / 4 / 2022

Rok 2021 był najlepszym rokiem w historii na poziomie zysku operacyjnego oraz najlepszy w zakresie wygenerowanej gotówki z działalności operacyjnej. Nasze wyniki po raz trzeci z rzędu potwierdzają trafność zmian, jakie w działalności Comp S.A. dokonują się wskutek realizacji strategii w tym składzie Zarządu od prawie 4 lat.

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Comp S.A.,

z dużą satysfakcją prezentujemy Państwu sprawozdanie z działalności oraz wyniki Spółki za 2021 rok. Był to bowiem dla nas najlepszy rok w historii na poziomie zysku operacyjnego (zarówno EBIT, jak również EBITDA) oraz najlepszy w zakresie wygenerowanej gotówki z działalności operacyjnej. Dzięki temu wartość zadłużenia spadła do poziomu nienotowanego od 2015 roku. Po raz pierwszy od lat wróciliśmy do transferu środków do akcjonariuszy, wypłacając dywidendę w wysokości 3 zł na akcję.

Powyższe dane trzeci raz z rzędu potwierdzają trafność zmian, jakie w działalności Comp S.A. dokonują się wskutek realizacji strategii w tym składzie Zarządu od prawie 4 lat.

Mamy dobrą pozycję strategiczną w niszach, w których działamy i potrafimy ją wykorzystać dla dobra akcjonariuszy, pracowników, klientów i kooperantów. Nasze wielofunkcyjne urządzenia, obecne w tysiącach miejsc w Polsce, otrzymują i będą w dalszym ciągu otrzymywać nowe funkcjonalności. Segment IT naszej organizacji w dalszym ciągu umacnia swoją obecność u klientów, zwiększając perspektywy na przyszłość.

Przechodzimy transformację w kierunku firmy o wyższym udziale wartości usług w koszyku przychodów. Jest to możliwe dzięki innowacyjnemu projektowi M/platform, który obecny jest w całym kraju. W ubiegłym roku inwestowaliśmy w to narzędzie, tak aby obecny rok udowodnił, że M/platform już obecnie potrafi samodzielnie generować gotówkę na rynku promocji w sklepach małego i średniego formatu i dalsze nakłady będą finansowały wyłącznie pozyskiwanie nowych punktów i rozwój nowych funkcjonalności.

W ramach aktualizacji strategii, w październiku 2020 r., postawiliśmy sobie ambitne cele na rok 2021, mając świadomość, że dobre zmiany, jakie się dokonały w okresie ostatnich lat, przekładają się na bardzo silne fundamenty Spółki. Pomimo niezwykle trudnej sytuacji zewnętrznej, związanej z dostępnością podzespołów do produkcji elektronicznej oraz produktów IT, wypełniliśmy zamierzenia. Jesteśmy firmą o wyraźnie niższym zadłużeniu niż w ostatnich latach, dzielącą się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem.

Rok 2022 będzie rokiem inwestycji w usługi dodane, w tym w zakresie infrastruktury dla płatności elektronicznych oraz rokiem zbilansowania wyniku narzędzi M/platform, takich jak M/promo+ plus M/analytics, jak również rozwoju M/store oraz M/loyalty. Będziemy kontynuować podział wyniku z akcjonariuszami w formie dywidendy lub skupu akcji własnych.

Bardzo dziękujemy i życzymy zdrowia, determinacji i dobrych efektów pracy w 2022 roku.

Robert Tomaszewski
Prezes Zarządu Comp S.A.