Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Specjalista/Specjalistka ds. eksportu

Lokalizacja: Nowy Sącz
Oddział Nowy Sącz, NOVITUS
Pion Sprzedaży i Rozwoju/Dział eksportu

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie uczestniczyła we wdrożeniach/testach nowych rozwiązań fiskalnych dedykowanych na rynki eksportowe oraz wsparciem technicznym i logistycznym urządzeń funkcjonujących na rynkach zagranicznych.

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie techniczne, inżynier lub w trakcie studiów: informatyka, elektronika lub pokrewne
 • znajomość języka angielskiego w stopniu minimum dobrym w mowie i piśmie.
 • silna motywacja, wysoka samodyscyplina, otwarcie na nowości techniczne,
 • komunikatywność,
 • podstawowa znajomość systemów operacyjnych windows i android oraz pakietu oprogramowania biurowego,
 • mile widziane prawo jazdy.
 • znajomość innych jeżyków będzie dodatkowym atutem

 

W ZAMIAN OFERUJEMY:

 • pracę w ambitnym, doświadczonym i zgranym zespole w pełnym wymiarze godzin, w firmie osiągającej najlepsze wyniki w branży
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • możliwość prywatnej opieki medycznej
 • ubezpieczenie na życie
 • atrakcyjny pakiet socjalny

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 17 maja 2023r.  pod adres: kariera@novitus.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami


Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. eksportu .
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia.

……………………………………………….

(data i podpis kandydata do pracy).

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694;

2) Inspektor Ochrony Danych – kontakt e-mail: iod@comp.com.pl bądź korespondencyjnie na wskazany adres

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. eksportu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko. W przypadku wybrania Pana/Pani kandydatury i zawarcia umowy o pracę, dojdzie do dalszego przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rodo@novitus.pl;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. eksportu