Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Specjalista ds. Serwisu

Lokalizacja: Gdańsk, Kraków, Warszawa
Comp S.A. – CSS Centrum Usług IT

 

OPIS STANOWISKA:

 • Profesjonalna obsługa serwisowa urządzeń komputerowych i drukujących u naszych Klientów
 • Prowadzenie dokumentacji serwisowej, obsługa incydentów serwisowych w dedykowanych systemach CRM


OCZEKUJEMY:

 • Doświadczenia zawodowego w serwisie urządzeń komputerowych i drukujących
 • Podstawowej wiedzy z obszaru IT
 • Wykształcenia min. średniego technicznego (preferowane wyższe techniczne)
 • Znajomości języka angielskiego umożliwiającej czytanie dokumentacji technicznej
 • Prawa jazdy kat. B, oraz gotowości do pracy o charakterze mobilnym
 • Umiejętności pracy w zespole i wysokiej kultury osobistej.

 

OFERUJEMY:

 • Atrakcyjny system premiowy
 • Auto służbowe
 • Pakiet Medyczny – finansowany 100% przez Pracodawcę
 • Dofinansowanie do Karty Multisport
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Paczki świąteczne
 • Pikniki rodzinne
 • Dofinansowanie do wyprawek szkolnych
 • Paczki świąteczne dla dzieci pracowników
 • Możliwość dołączenia do programu Wspieramy Pasje

Osoby zainteresowane ofertą zachęcamy do przesyłania CV na adres: rekrutacja@comp.com.pl wraz z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, a wykraczających poza ramy, określone przepisami prawa. Niniejsza zgoda dotyczy postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ofercie pracy. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną Administratora Danych tj. Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Kandydatury bez tej adnotacji nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w spółce Comp S.A. – dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych I Inspektor ochrony Danych

Administrator: Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel.: +48 22 570 38 00
Inspektor Ochrony Danych: Anna Pietkiewicz, iod@comp.com.pl, bądź korespondencyjnie na wskazany adres.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Katalog danych, który pracodawca może pozyskać na  podstawie przepisów prawa jest określony przez art. 22 z ind. 1  ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 2018. 108 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże ich nie podanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również art. 6 ust.1 lit.a RODO – wyłącznie w sytuacji wskazania danych dodatkowych.

Kategorie odbiorców danych

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Comp S.A procesu rekrutacji, następnie niszczone (do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji).

Profilowanie i transfer danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. odwołania zgody na ich przewarzanie ( tam gdzie zgoda była wymagana),
 2. żądania dostępu do danych,
 3. sprostowania danych,
 4. usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.(22) 531-09-62.