Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Pracownik wsparcia technicznego i helpdesk

Lokalizacja: Nowy Sącz
Oddział Nowy Sącz, NOVITUS
Pion Technologii Sprzedaży/Dział usług systemowych

Osoba zatrudniona na tym stanowisku pracowała będzie w zespole wsparcia technicznego sprzętu i oprogramowania produkcji Novitus.

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne: informatyka, elektronika lub pokrewne, preferowane wyższe lub w trakcie studiów,
 • komunikatywność,
 • wiedza o sprzęcie oferowanym przez Novitus,
 • znajomość zagadnień sieci komputerowych,
 • podstawowa znajomość systemów operacyjnych windows i android oraz pakietu oprogramowania biurowego,
 • odporność na stres,
 • silna motywacja, wysoka samodyscyplina, otwarcie na nowości techniczne,
 • mile widziana znajomość dowolnego oprogramowania sprzedaży oraz obiegu dokumentów w placówce handlowej,

W zamian oferujemy:

 • pracę w ambitnym, doświadczonym i zgranym zespole w pełnym wymiarze godzin w firmie osiągającej najlepsze wyniki w branży
 • możliwa praca w równoważnym systemie czasu pracy
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • możliwość prywatnej opieki medycznej
 • ubezpieczenie na życie
 • atrakcyjny pakiet socjalny

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2023 r.  pod adres: kariera@novitus.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Comp S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Pracownik wsparcia technicznego i helpdesk .
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia.

……………………………………………….

(data i podpis kandydata do pracy).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694;

2) Inspektor Ochrony danych w Comp S.A., e-mail iod@comp.com.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Pracownik wsparcia technicznego i helpdesk .na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko. W przypadku wybrania Pana/Pani kandydatury i zawarcia umowy o pracę, dojdzie do dalszego przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rodo@novitus.pl;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Pracownik wsparcia technicznego i helpdesk .