Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Młodszy specjalista ds. handlowych

Lokalizacja: Nowy Sącz
COMP SA Oddział Centrum Technologii Sprzedaży

OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU ODPOWIEDZIALNA BĘDZIE ZA:

 • telefoniczny kontakt z dotychczasowymi i nowymi klientami,
 • przygotowanie ofert i wycen dla stałych oraz potencjalnych klientów,
 • przygotowanie i realizacja sprzedaży (wystawianie faktur, dokumentów wysyłkowych, monitorowanie realizacji zamówień),
 • przygotowanie raportów i zestawień,
 • współpracę z innymi działami wewnątrz firmy.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie, mile widziane wykształcenie wyższe,
 • umiejętność i łatwość w nawiązywaniu nowych kontaktów,
 • znajomość technik efektywne sprzedaży,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, inicjatywa,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • mile widziana znajomość systemu SAP R/3.

OFERUJEMY:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku IT,
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • dobrą atmosferę pracy w otwartym, ambitnym zespole,
 • szkolenia produktowe (wewnętrzne i zewnętrzne),
 • narzędzia pracy wspierające realizację celów,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 31 maja 2024r  pod adres: kariera@novitus.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o obowiązkowe załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Młodszy specjalista ds. handlowych.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia.

……………………………………………….

(data i podpis kandydata do pracy).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694;

2) inspektorem ochrony danych w COMP S.A. jest Pan Mikołaj Franas e-mail iod@comp.com.pl nr tel. służbowego +48 691728811;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Młodszy specjalista ds. handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko. W przypadku wybrania Pana/Pani kandydatury i zawarcia umowy o pracę, dojdzie do dalszego przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rodo@novitus.pl;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Młodszy specjalista ds. handlowych.