Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Młodszy specjalista ds. handlowych

Lokalizacja: Nowy Sącz
COMP SA Oddział Centrum Technologii Sprzedaży

OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU ODPOWIEDZIALNA BĘDZIE ZA:

 • telefoniczny kontakt z dotychczasowymi i nowymi klientami,
 • przygotowanie ofert i wycen dla stałych oraz potencjalnych klientów,
 • przygotowanie i realizacja sprzedaży (wystawianie faktur, dokumentów wysyłkowych, monitorowanie realizacji zamówień),
 • przygotowanie raportów i zestawień,
 • współpracę z innymi działami wewnątrz firmy.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie, mile widziane wykształcenie wyższe,
 • umiejętność i łatwość w nawiązywaniu nowych kontaktów,
 • znajomość technik efektywne sprzedaży,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, inicjatywa,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • mile widziana znajomość systemu SAP R/3.

OFERUJEMY:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku IT,
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • dobrą atmosferę pracy w otwartym, ambitnym zespole,
 • szkolenia produktowe (wewnętrzne i zewnętrzne),
 • narzędzia pracy wspierające realizację celów,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 31 maja 2024r  pod adres: kariera@novitus.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o obowiązkowe załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Młodszy specjalista ds. handlowych.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia.

……………………………………………….

(data i podpis kandydata do pracy).

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w spółce Comp S.A. – dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych I Inspektor ochrony Danych

Administrator: Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel.: +48 22 570 38 00
Inspektor Ochrony Danych: Anna Pietkiewicz, iod@comp.com.pl, bądź korespondencyjnie na wskazany adres.

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Podstawą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Katalog danych, który pracodawca może pozyskać na  podstawie przepisów prawa jest określony przez art. 22 z ind. 1  ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. 2018. 108 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże ich nie podanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być również art. 6 ust.1 lit.a RODO – wyłącznie w sytuacji wskazania danych dodatkowych.

Kategorie odbiorców danych

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Comp S.A procesu rekrutacji, następnie niszczone (do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji).

Profilowanie i transfer danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. odwołania zgody na ich przewarzanie ( tam gdzie zgoda była wymagana),
 2. żądania dostępu do danych,
 3. sprostowania danych,
 4. usunięcia (w przypadkach określonych w art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.(22) 531-09-62.