Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Elektronik / Specjalista elektronik

Lokalizacja: Nowy Sącz
COMP SA Oddział Centrum Technologii Sprzedaży

 

OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU ODPOWIEDZIALNA BĘDZIE ZA:

 • montaż i uruchamianie prototypów urządzeń elektronicznych (główne zajęcie),
 • obsługę sprzętu laboratoryjnego,
 • działania w zakresie diagnostyki awarii,
 • testowanie urządzeń elektronicznych,
 • projektowanie urządzeń i układów wspomagających badania laboratoryjne i testowanie,
 • pomoc techniczną.

 

WYMAGANIA:

 • wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu elektroniki (głównie cyfrowej, mikrokontrolerów i układów mikroprocesorowych),
 • praktyczne umiejętności montażu, demontażu, serwisowania urządzeń elektronicznych w technologii SMD,
 • podstawowa umiejętność posługiwania się oprogramowaniem typu CAD dla elektroników (np. Altium Designer , Eagle itp),
 • umiejętność posługiwania się sprzętem w laboratorium elektroniki (oscyloskopy, analizatory, różnego rodzaju miernik, wielkości elektrycznych, mostki, etc),
 • wykształcenie: średnie lub wyższe elektroniczne lub podobnych kierunków,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznych.

 

MILE WIDZIANE:

 • pasja do elektroniki z zakresu techniki cyfrowej i mikrokontrolerów,
 • doświadczenie na stanowisku związanym z elektroniką,
 • komunikatywność, kreatywność.

 

OFERUJEMY:

 • pracę w ambitnym, doświadczonym i zgranym zespole inżynierów, w pełnym wymiarze godzin, na podstawie umowy o pracę, w firmie osiągającej najlepsze wyniki w branży,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość prywatnej opieki medycznej,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (możliwość zmiany na stanowisko konstruktora)
 • ubezpieczenie na życie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny.

 

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 31 lipca 2024 r.  pod adres: kariera@novitus.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami


Prosimy o załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Elektronik / Specjalista elektronik.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia.

……………………………………………….

(data i podpis kandydata do pracy).

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, KRS; 0000037706, REGON: 012499190, NIP: 5220001694;

2) Inspektor Ochrony Danych – kontakt e-mail: iod@comp.com.pl bądź korespondencyjnie na wskazany adres

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Elektronik / Specjalista elektronik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko. W przypadku wybrania Pana/Pani kandydatury i zawarcia umowy o pracę, dojdzie do dalszego przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rodo@novitus.pl;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Elektronik / Specjalista elektronik.