Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej COMP za 2Q 2023 – kolejny bardzo dobry kwartał i konsekwentna realizacja zamierzeń strategicznych 1 / 9 / 2023

Głównym czynnikiem wzrostu był Segment IT. Segment Retail, osiągnął w drugim kwartale lepsze wyniki niż rok wcześniej dzięki skutecznej sprzedaży rozwiązań wirtualnych i produktów w systemie abonamentowym, w tym M/platform.

GK COMP za drugi kwartał 2023 roku zaraportowała 31,4 mln zł zysku EBITDA i 19,9 mln zł zysku EBIT, co w ujęciu całego 1 półrocza 2023 roku oznacza łącznie 56,4 mln zł zysku EBITDA oraz 33,4 mln zł zysku EBIT.  Wysoki poziom wygenerowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w kwocie 52,5 mln zł pozwala na kontynuację realizacji atrakcyjnej dla akcjonariuszy polityki redystrybucji.

Zaprezentowane wyniki są zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami oraz potwierdzają skuteczną realizację strategii COMP 2025 Next Generation. Utrzymujemy strategiczne cele finansowe na rok 2023. Plan osiągnięcia 95 mln zł zysku EBITDA został już zrealizowany w około 60%. – podkreśla Robert Tomaszewski, Prezes Zarządu, Comp S.A.

Pełne dane za II kwartał 2023 dostępne są pod linkiem: https://www.comp.com.pl/raporty_polroczne/skonsolidowany-raport-polroczy-psr-2023-raport-28-2023/

Wyniki finansowe Wyniki finansowe