Roczne sprawozdanie jednostkowe 2014 (Raport: 6/2015) 29 / 4 / 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 354 484 380 176 84 618 90 282
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 118 26 786 1 222 6 361
Zysk (strata) brutto 8 837 46 975 2 109 11 155
Zysk (strata) netto 5 252 41 519 1 254 9 860
Całkowity dochód 5 060 41 554 1 208 9 868
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 262) 26 268 (1 733) 6 238
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 747) (11 706) (894) (2 780)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 330 (28 325) 4 375 (6 726)
Przepływy pieniężne netto, razem 7 321 (13 763) 1 748 (3 268)
Średnia ważona liczba akcji 5 039 882 5 149 680 5 039 882 5 149 680
Rozwodniona liczba akcji 5 039 882 5 149 680 5 039 882 5 149 680
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,04 8,06 0,25 1,91
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,04 8,06 0,25 1,91
Aktywa razem 635 182 572 637 149 023 138 078
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 217 749 150 906 51 087 36 387
Zobowiązania długoterminowe 49 001 17 809 11 496 4 294
Zobowiązania krótkoterminowe 168 748 133 097 39 591 32 093
Kapitał własny 417 433 421 731 97 936 101 691
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 471 3 567
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 70,53 71,26 16,55 17,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 70,53 71,26 16,55 17,18

Więcej na: biznes.pap.pl

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close