Skonsolidowany Raport Półroczny za rok 2009 (Raport: 53/2009) 28 / 8 / 2009